image

Doç. Dr. Savaş Yılmaz

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı & Psikoterapist & Aile Terapisti

Özgeçmiş

1979 yılında İstanbul’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Karamürsel’de tamamladı. İstanbulÜniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu.Uzmanlık eğitimini 2001-2006yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2006-2010 tarihleri arasında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, 2010-2011 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesinde, 2011-2018 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp fakültesinde hizmet vermiştir. 2015 yılında Doçent Ünvanı kazanmıştır.

Bu dönem içerisinde birçok yerli ve yabancı dergide makaleleri yayınlanmış, Ulusal ve Uluslararası toplantılarda sunumlar vermiştir. Öğretim üyesi olarak hizmet ettiği dönemlerde birçok tıp öğrencisinin ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının yetişmesine katkı sağlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Şuan da memleketi Yalova da özel muayenehanesinde hizmet vermektedir.

Makalelerin bir kısmına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

https://scholar.google.com.tr/citations?user=2ljVb64AAAAJ&hl=tr&oi=sra

https://www.researchgate.net/profile/Savas_Yilmaz2

Kongre ve Ders Sunumlarına

https://prezi.com/user/drsavash/


image

Prof. Dr. Haluk A. Savaş

Psikiyatri Uzmanı & Psikoterapist

Psikoterapi Akademisi Bilimsel Koordinatörü

 

Mesleki Deneyim

•   Kişilerarası İlişkiler Terapistidir. Iowa Interpersonal Psychotherapy Enstitüsünden Sertifikalı Psikoterapi Supervizör ve Eğiticisidir. 

•   Kişilerararası İlişkiler Psikoterapisi Derneği (KİPT-DER)'nin 3 eğitmeninden birisidir.

•   Tedaviye ikna olmayan hastalar ve zor kişiler (teröristler vs.) ile iletişimi artırmak üzere geliştirilmiş “Listen, Emphatize, Agree Partnership” (LEAP) konusunda New York LEAP Institute kurucusu Prof. Dr. Xavier Amador'dan eğitim almış sertifikalı eğiticidir. Türkiye’de seri eğitimler ile meslekdaşlarını eğitmiştir.

•   Motivasyonel görüşme teknikleri ve hasta ailesi ile iletişim, Şizofreni hastasında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) Londra’da ve King’s College’da eğitim almıştır.

•   Metakogtitif terapiler alanında Manchester’de eğitim almıştır.

•   Kişiler Arası ve Sosyal Ritm Terapisi (ISPRT) alanında Pittsburg Üniversitesi’den sertifikalı eğiticidir. Bu alanda 2015 yılından bu yana seri eğitimler vermektedir. 

•   Halen Genel Bilişsel Davranışçı Terapiler konusunda Türkiye’de eğitim almayı sürdürmektedir.

•   Çalışmaları daha çok duygudurum bozuklukları/manik depresif hastalık/bipolar bozukluk alanınında yoğunlaşmıştır.

Eğitimi, Mesleki Yöneticilik ve Diğer Görevleri

1991’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (İngilizce Eğitim) mezun oldu.

1997’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu.

1999’da Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde, Sosyoloji-Antropoloji alanında “Kültür-Psikiyatri İlişkisi” bitirme teziyle yüksek lisans derecesi aldı.

2000-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 

1992-1997 araştırma görevlisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 

1997-2000 yılında uzman doktor Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

2003-2008 Doçent Doktor Gaziantep Üniversitesi 

2008-2016 Profesör Doktor Gaziantep Üniversitesi

2011-2018 arası Gaziantep’te özel muayenehane işletti.

2018 Ekim'inden itibaren Adana'ya taşındı ve muayenehanesini de Adana'da işletmeye devam ediyor. 

2004-2007 Türkiye Psikiyatri Derneği Gaziantep Şubesi Kurucu Başkanı 

Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Bağımlılık Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Psikofarmakoloji Derneği Uluslararası Temsilcisi 

Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Birimi Koordinatörü 

Journal of Mood Disorders Başeditörü

2005- World Journal of Psychiatry Yayın Kurulu Üyesi

Türkiye Psikiyatri Derneği Gaziantep Şube Başkanı 2016-2018

•   Türk Tabipler Birliği

•   Türkiye Psikiyatri Derneği

•   Psikofarmakoloji Derneği Kurucusu

•   Bağımlılık Derneği

•   Uluslararası Tıbbi Editörler Birliği (WAME)

•   Amerikan Psikiyatri Birliği

•   Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği (ISBD)

•   Uluslararası Kişiler Arası İlişkiler Terapisi Derneği (ISIPT)

•  Kişiler Arası İlişkiler Psikoterapisi Derneği (KIPT-DER)

Bilimsel Yayınları ve Görevleri (Özet)

•   80 uluslararası ve 80 ulusal akademik makalesi ile toplamda (160 civarı) en çok yayını olan Türk psikiyatristidir.

•   Çok sayıda bilimsel kitapta bölüm yazarıdır.

•   Yaklaşık 30 kadar yabancı, 20 kadar yerli ve toplam yaklaşık 50 kadar dergide hakemlik yapmıstır.

•   “Bipolar Bozukluğu Tedavi etmek Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi Rehberi” isminde tercüme editörlüğünü yaptığı bir kitap vardır.

•   Ulusal ve uluslararası toplantılarda 100’den fazla akademik sunum yapmıştır.

•   Düzenli olarak yurt içinde tüm coğrafi bölgelerde seri mesleki eğitim kursları vermekte ve ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmacı olmaktadır.

Ödüller

•   13 ulusal ve 5 uluslararası toplam 18 araştırma ve bilimsel makale ödülü bulunmaktadır.

•   1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Ulusal bir kanalda yayınlanan yapımcılığı ve sunculuğunu yaptığı “Kitaplık” isimli program ile “Yılın En İyi Kültür Programı Yapımcısı” seçilmiştir.

•   2013 yılında Selçuk Üniversitesi Neo-Cortex Klubü tarafından dağıtılan “Hilkmet Ödülleri” kapsamında “Türkiye’de Yılın Klinisyeni” seçilmiştir.

 


image

Prof. Dr. Hasan Herken

Psikiyatri Uzmanı & Psikoterapist

Psikoterapi Akademisi Eğitim Sorumlusu

 

Prof. Dr. Hasan Herken 01/11/1969 Denizli ili, Tavas ilçesinin Kızılca beldesinde doğdu. 1980’de ilköğrenimini, 1983’te orta, 1986’da Denizli’de Cumhuriyet lisesini ve 1993’te Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

1998’de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dalında Anne-baba tutumlarının çocukların sigara kullanımı üzerindeki etkileri konulu tezi ile uzmanlığını tamamladı.

2002 yılında Gaziantep üniversitesinde doçentlik ünvanını aldı.

2008 yılında Pamukkale Üniversitesinde profesör ünvanını aldı. Dr. Herken 1997’den beri psikiyatrik hastalıkların moleküler genetiği, biyolojisi ve ilaç etkileşimleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Halen Türk toplumunun sitokrom enzim sisteminin genetiği ve antidepresan ve antipsikotiklerin tedaviye yanıtını etkileyen genetik ve biyolojik öngörücüler üzerinde çalışmaktadır.

2005 yılından beri çalışmalarını dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu alanında yoğunlaştırmıştır. Bu alanda yayınlanmış onlarca çalışması ve bir bilimsel kitabı bulunmaktadır. Dr. Herken’in bu konularda yayımlanmış 150’den fazla çalışması bulunmaktadır.

Dr. Herken, YÖK Tıp sağlık kurulu üyeliği, Tıpta uzmanlık kurulu üyeliği, YÖK Tıp Konseyi Üyeliği, Yaşamboyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür. 

Dr. Herken bilimsel çalışmalarından dolayı 12 kez araştırma ödülüne layık görülmüş olup, çalışmalarına halen kendi muayenehanesinde devam etmektedir. Dr. Herken evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Hasan Herken halen EMDR uygulamaları ve etkinliğinin nedenlerini araştırma konusuna odaklanmış ve çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Hasan Herken Psikoterapi Akademisi'nde Eğitim Sorumlusu olarak terapi eğitim ve kursları, kitap yazımı ve çevirisi gibi alanlarda çalışmalarına devam etmektedir. 


image

Yrd. Doç. Dr. Ümit Sertan ÇÖPOĞLU Psikiyatri Uzmanı & Psikoterapist

Herkese merhaba. 
Psikiyatri uzmanı & Psikoterapist ve Psikiyatri alanında Yrd. Doçentim. Tıp fakültesi sonrası meslekte 12 yılımdayım.
Akademisyen olarak çoğu uluslar arası yabancı dergilerde yayımlanmış 40 adet bilimsel makalem bulunmakta. 
Akademisyen olarak aynı zamanda bir eğitmenim. Öğrendiklerimi ve tecrübelerimi psikoterapi ve danışmanlık alanında çalışan psikiyatrist, psilolog ve psikolojik danışman meslektaşlarıma aktarmak benim için büyük bir keyif.
Bir süredir devam ettiğimiz eğitim faaliyetlerini alanda çalışan meslektaşlarımız için daha ulaşılabilir, daha verimli ve profesyonel bir hale getirmek için Psikoterapi Akademisini kurduk.
Psikoterapi Akademisi ile psikoterapi eğitimleri düzenlemeyi ve psikoterapinin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.
Psikoterapi Akademisi ile bilimsel araştırmalar, kitap çevirileri, sempozyumlar, seminerler ile psikiyatri, psikoloji ve psikoterapi alanında çalışmalar hedeflerimiz arasında. 
 
Düzenlediğimiz ve planladığımız psikoterapi eğitimleri 
Travma ve İlişkili Psikolojik Bozukluklarda Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Uygulamaları
Çift ve Aile Terapisi
Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi
Hipnoz ve Hipnoterapi
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)
Farkındalık (Mindfulnes) Temelli Psikoterapiler
Oyun Terapisi 
 
Sadece teorik eğitim ile uygulama yapmaksızın yeterli bilgiye ve deneyime sahip olunamayacağını bilerek kurslarımızda sağlam bir teorik eğitimin yanında uygulama ve süpervizyonlara da hak ettiği yer veriyoruz.
 
Herkese en içten sevgi ve saygılarımla.
 
Yrd. Doç. Dr. Ümit Sertan Çöpoğlu
Psikiyatri Uzmanı & Psikoterapist
 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. Türkiye Psikiyatri Derneği
2. Türk Tabipler Birliği

 

Ödüller 

1. “Hypomethylation of BDNF Gene Promoter in Bipolar Disorder Patients” isimli poster bildirisi ile 2015 Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde 2.’lik ödülü. Antalya 2015


Kurslar ve Sertifikasyonlar

1. Introduction to Cognitive Therapy, Cognitive Therapy of Depression, Cognitive Therapy of Anxiety Disorders, Cognitive Therapy of Personality Disorders. 2009. Antalya

2. İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Eğitimi, 26-27 Aralık 2009. Ankara

3. Beyin: Yapısı, İşlevi Kursu, Sekreterya ve Katılım, 2010, Gaziantep

4. HDAY Certificate Of Rater Qualification. HAMD 17 Hamilton Depression Rating Scale, 2010. Gaziantep

5. HDAY Certificate Of Rater Qualification. MADRS Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, 2010. Gaziantep

6. Addiction Elementary Course. Organized by Department of Education Tactus, Addiction Institute. 6-10 December 2010, Gaziantep

7. Motivational Interviewing, Lifestyle Training Certificate. Organized by Department of Education Tactus, Addiction Institute. 2011, Hollanda

8. Psikiyatride Araştırma ve İstatistik Teknikleri Kursu, 2012, Gaziantep

9. Addiction Medicine. Organized by Department of Education Tactus, Addiction Institute. 2012, Hollanda

10. İlk Ataktan Dirençli Tablolara Psikozda Tedavi Kursu, 26 Mayıs 2012, Gaziantep

11. Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel Eğitim, 1 ve 2. Modül, Süpervizyon, 20010-2014, Adana. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 

 

Görev Aldığı Projeler

1. “Stabil Duruma Getirilmiş Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hastalarda Relapsın   Önlenmesinde Olanzapin ve Fluoksetin Kombinasyonunun Sadece Fluoksetine Kıyasla Uzun Dönemdeki Etkililik ve Güvenliliğini Değerlendiren Bir Çalışma” isimli uluslararası Faz III klinik ilaç çalışması. Yardımcı araştırmacı, 2010, Çok Merkezli Uluslar Arası Çalışma

2. “Semptomatik Remisyonda Olan ve Olmayan Şizofreni Hastalarında Oksidatif Metabolizmanın ve Oksidatif DNA Hasarının İncelenmesi” isimli uzmanlık tezi araştırma projesi. Yardımcı araştırmacı. Gaziantep Üniversitesi BAP 2011, Gaziantep

3. “İlk atak şizofreni hastalarında ürotensin II, total oksidan ve total antioksidan düzeylerinin incelenmesi” münferit araştırma projesi. Sorumlu araştırmacı. Mustafa Kemal Üniversitesi BAP 2014, Hatay

4. “Major Depresyon hastalarında bisfenol-A düzeyinin incelenmesi” münferit araştırma projesi. Sorumlu araştırmacı. Mustafa Kemal Üniversitesi BAP 2014, Hatay

5. Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bağımlılıkla Mücadele, Erken Tanı, Önleme ve Tedavi" programı kapsamında, Gaziantep için hazırlanan Matra Projesi. Uluslar Arası Proje.


image

Yrd. Doç. Dr. Veli Yıdırım Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı & Psikoterapist

Merhaba.
İsmim Veli Yıldırım
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı & Psikoterapist ve Psikiyatri alanında Yrd. Doçentim.
Halen özel muayenehanemde çocuklar, ergenler ve aileleleriyle ilgilenmeye, onlara psikolojik destek vermeye devam ediyorum. 
Akademisyen olarak ulusal ve uluslar arası yabancı dergilerde yayımlanmış bir çok bilimsel makalem bulunmakta. Ulusal ve Uluslar arası bir çok kongrede sözel ve poster bildirilerim ve panelist olarak konuşmalarım mevcut. Yaklaşık 10 yıldır psikoterapi eğitimleri alıyorum, kongre ve çalıştaylara katılıyorum ve psikoterapi okumalarına devam ediyorum.
 
Psikoterapi Akademisi ile özellikle çocuk ve ergenlerle çalışan ruh sağlığı profesyonellerine psikoterapi ve diğer klinik deneyimlerimi aktarmak benim için hem bir keyif hem de onur olacak.
 
Herkese sağlıklı güzel günler.
 
Yrd. Doç. Dr. Veli Yıldırım
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı & Psikoterapist