Erkeklerde En Sık Görülen Cinsel Sorunlar ve Terapi Yöntemleri

NORMAL CİNSEL FİZYOLOJİ

Cinsel işlev bozukluklarına geçmeden önce normal cinsel fizyolojiden bahsetmekte fayda var.

 

Yukarda kadın ve erkekte normal cinsel fizyolojinin 4 evresi görülmekte.

Şekilde görülmese de normal bir cinselliğin ilk aşaması Cinsel istek evresidir.

1. Cinsel istek

2. Uyarılma

3. Plato (Uyarılmanın en üst düzeyde devam etmesi)

4. Orgazm (Boşalma)

5. Çözülme

Bu 5 evre kadında ve erkekte oldukça benzer olmakla birlikte aralarında bazı farklar vardır.

1. Cinsel istek:

Normal bir cinsellik için olmazsa omaz ve en öenmli evre cinsel istek evresidir denebilir. Bu evre cinselliğin psikolojik yönünü oluşturur. Cinsel istek partnerle iletişim ve diğer ilişkileri de içeren çok yönlü bir etkileşimdir.

2. Uyarılma

Cinssel uyarılma ile erkek ve kadında cinsel organlarda kanlanma artar, erkekte peniste sertleşme ve ereksiyon; kadında ise vajende ıslanma ve kabarma olur.

Sağlıklı bir ilşki için uyarılmanın plato fazında ve orgazm olana kadar sürdürülmesi gerekmektedir.

Uyarılma evres erkekler için hızlı ve kısa, kadınlar için ise biraz daha yavaş ve uzun.

3. Plato

Uyarılmanın en üst düzeyde devam ettiği boşalma öncesi dönemdir. Cinsel organlarda ve tüm vücutta kanlanma artar.

Bu evrenin süresi kişiden kişiye değişir. Erkekte bu evrenin kısa olması erken boşalmaya neden olur.

4. Orgazm (Boşalma)

Orgazm erkekler için platodan sonra 1 kere olurken, kadınlarda platodan sonra birkaç kere olabiliyor.

5. Çözülme

Genital organlar gevşeyerek eski haline döner.

Erkeklerde kadınlardan farklı olarak YANITSIZ evre olarak tanımlanan bir dönem vardır. Orgazm sonrası erkeklerin tekrar uyarılmaları için kişisel farkllılık gösteren ve yaşla artan bir süre beklemeleri gerekmektedir.

 

ERKEKLERDE SIK GÖRÜLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

ERKEN BOŞALMA (PREMATÜR EJAKÜLASYON)

Erken boşalma erkeğin cinsel ilişkiye başlamadan ya da başladıktan 'kısa bir süre' sonra boşalması durumudur.

'Kısa bir süre' biraz belirsiz bir ifade gibi ve kişiden kişiye de değişebilir. Bu süre için cinsel birleşmeden sonraki ilk 1-3 dakikada boşalma sınır olarak kabul edilmekte.

Erken boşalma (Prematür ejakülasyon) diğer bir tanımla çok az bir cinsel uyarılma ile kişinin beklediğinden daha kısa bir sürede boşalması, boşalmayı erteleyememesi ve kontrol edememesi durumudur.

Erken boşalma için süreden ziyade kişinin boşalma refleksi üzerine kontrol sağlayamaması ve eşlerin cinsel birliktelik süresini yeterli bulmaması daha anlamlı bir tanım gibi görünüyor.

Ayırca tanı için erken boşalmaların sürekli tekararlaması, son 6 aydr cinsel ilişkilerin çoğunda meydana gelmiş olması gerekmektedir.

Erken boşalma ne sıklıkta görülür?

Erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur ve her 4-5 erkekten birinde erken boşalma görülmektedir.

Nedenleri nelerdir?

Sağlıklı bir cinsel yaşam için doğru kişi, doğru yer ve doğru zaman oldukça önemlidir. Uygun olmayan kişiler ve ortamlar cinsel performansı olumsuz etkileyebilir ve erken boşalmaya neden olabilir.

Erken boşalma nedenleri araştırılırken öncelikle organik tıbbi nedenler araştırılmalıdır. Örneğin hipertiroidi, prostat iltihabı gibi nedenler erken boşalmaya yol açabilir.

Anksiyete bozuklukları, özellik sosyal fobi, madde kullanımı ya da yoksunlukları gibi psikiyatrik hastalıklar erken boşalmaya neden olabilir.

Ayrıca erkeğin cinsel ilişki ile ilgili performans kaygısı ve aceleciliği de erken boşalmaya yol açabilir.

Ayrıca eşlerin uyumu, kadının cinselliğe ya da erken boşalma durumuna tepkisi ve tavrı da cinsel performansı etkilemekte ve erken boşalma dahil birçok cinsel işlev bozukluğuna neden olabilmektedir. Bu nedenle eşlerin bereberce tanı ve tedavi sürecine dahil olmaları, durum hakkında bilgi almaları önemlidir.

Bazen de kadındaki vajinismus, ağrılı cinsel birleşme, cinsel isteksizlik ya da genel olarak eşlerin birbirine olan ilgisizlik ve uyumsuzluğunun bir sonucu olarak da erkekte erken boşalma meydana gelebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı cinsel terapiler eş terapisi şeklinde yapılmalıdır.

Erken boşalma nasıl tedavi edilir?

Cinsel Terapi

Bu tedavide erkeğin cinsel uyarılma ve boşalma refleksi üzerine kontrol sağlaması ve böylelikle cinsel ilişki sırasındaki performas kaygısının azaltılması hedeflenmektedir.

Ayrıca eşlerin tedaviye beraber katılması, cinsel konularda daha açık ve rahat olmalarını sağlamakta, böylece eşler arasındaki cinsel uyum artmakta ve daha sağlıklı bir cinsel yaşam sağlanabilmektedir.

En sık kullanılan yöntemler dur-başla ve sık-bırak teknikleridir. Bu teknikte cinsel uyarım boşalma olmadan bir süre önceye kadar sürdürülür ve boşalmaya yakın cinsel uyarım durdurulur ve penis başı (glans) boşalma hissi geçen kadar sıkılır. Bu teknik her ilişkide birkaç kez tekrarlanır. Bu tekniğin amacı cinsel heyecanın tepe noktasına yakın ve kontrol edilebilir kısmını tanımaktır.

Yeterli bir ön sevişme ve uyarılmannın uzatılması da boşalma üzerine kontrol sağlamada önemlidir.

Erken boşalmada kadın da tedaviye katılmalı, beraber cinsel uyarımları kontrollü bir şekilde artırıp, gerektiğinde azaltmalı ve sonra tekrar başlayarak ilişikiye devam edilmelidir.

Cinsel ilişki pozisyonu da önemlidir. Erken boşalma için kontrol sağlanana kadar erkeğin altta olduğu pozisyon tercih edilebilir.

Kegel egzersizi: Pelvis kasları sıkma ve gevşetme egzersizleri.

Duyumlara odaklanma alıştırmaları

Bu alıştırmalarda eşlerin birbirlerinin bedenlerine yakınlık kurmaları, adeta fobik hale gelmiş temaslardan sıcak temaslara geçmeleri istenir.

İlk aşamada eşlerin birbirlerine karşılıklı ve genital bölgeleri içermeyen masajlar yapmaları istenir.

Bu masajlar sırasında çifler öncelikle nasıl hissettiklerine odaklanmalı ve daha sonra birbirlerine bu duyumları rahatça ifade ermeli ve eşini yönlendirmelidir.

Sonraki aşamada ise masajlar genital bölgeleri de içermeli, yine duyumlara odaklanılmalı ve hisler karşılıklı paylaşılmalıdır.

Bu iki aşama aslında yeterli bir ön sevişmenin nasıl olması gerektiğini eşlerin yaşayarak anlamasını sağlar.

Kaliteli ve yeterli bir ön sevişme sağlıklı bir cinsel ilişki için oldukça önemlidir.

Ön sevişme yetersiz ise erkekte erken boşalma, kadında ise orgazm ve uyarılma bozuklukları ve cinsel isteksizlik meydan gelebilir.

Bu yöntemle zamanla boşalma süresi uzamaktadır ve başarı oranı yaklaşık %90'lardadır.   

Antidepresanlar

Antidepresanlardan serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ ve ya SSRI) erken boşalma tedavisinde kullanılan ilaçardandır.

Antidepesanlar sürekli olarak ya da sadece cinsel ilişki öncesi olacak şekilde kullanılabilir.

Sürekli kullanım daha etkili gibi görünmekte fakat bu sefer de cinsel isteksizlik gibi başka bir yan etki ortaya çıkabilmektedir (Kaş yapayım derken göz çıkarma durumu ; ).

Sadece cinsel ilişki öncesi gerektiğinde kullanım bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Dapoksetin etken maddeli bir ilaç 'erken boşalma ilacı' olarak satılabilmesi için onay almış ve piyasada bulunmakta. Aslında bu ilaç da diğer SGİ'ler gibi bir SGİ !

ERKEN BOŞALMA İÇİN ÖNERİLMEYEN YÖNTEMLER

Lokal anestezik krem

Penis başına (glans) sürülen lokal anestezik ile cinsel uyarılma baskılanmaya çalışılır. Eski yöntemlerdendir ve adeta ''çaresizlik insana her şey yaptırır'' dedirten bir uygulama. Cinsellik her ne kadar beyinde yaşanan bir olaysa da uyarımın kaynağı cinsel organlar olduğundan, penisi uyuşturmak cinselliğin hem doğallığını hem de yeterli cinsel uyarım ve tatmini, bazen de erkesiyonu olumsuz etkileyecektir. Ayrıca glansı ilişkiye girmeden yeterince temizlemezseniz eşinizin de vajeni uyuşacaktır! Cilt reaksiyonları ve vajende kontaminasyon da riskler arasında!   

Sertleşme bozukluğu için kullanılan ilaçlar

Bu tür ilaçlar sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) olmadan sadece erken boşalma durumlarında pek etkili değil. Fakat bu ilaçlar ilk ilişkide erken boşalmadan sonra penisin tekrar sertleşmesine kadar geçen süreyi (refraktör dönem) kısaltması, daha erkenden tekar ikinci bir ilişkiye fırsat vereceğinden belki kısmen de olsa erken boşalmaya faydası olabilir.

Diğer önerilmeyen yöntemler

İlişki esnasında bir başka konuya odaklanma, başka şeyler düşünme belki cinsel uyarılmayı azaltabilir ve boşalmayı geciktirebilir. Fakat bu yöntem cinsel performansı ve ilişkinin kalitesini bozabilir.

Cinsel ilişki öncesi alkol veya diğer bazı yasal olmayan maddeler de yine cinsel etkileşimi ve performansı bozacağından ve bu maddelere bağımlılık gelişebileceğinden tavsiye edilmez.

Akupunktur, botoks uygulaması ve cerrahi yöntemler henüz kendini kanıtlamış değildir.

Özellikle cerrahi müdahaleleri geri dönüşsüz hasarlara yol açabileceğinden dolayı önermiyorum.

    

SERTLEŞME BOZUKLUĞU (EREKTİL DİSFONKSİYON)

Penisin sertleşmesini sağlanması ve sürdürülmesindeki yetersizlik olarak tanımlanır.

En az 6 ay süre ile birçok ilişkide sertleşme sorunun olması ile tanı konur.

Ne sıklıkta görülür?

Sertleşme bozukluğu 40 yaş altı erkeklerde %1-10,

60 yaş üzerindeki erkeklerde ise yaklaşık %40 oranında görülmektedir.

Nedenleri nelerdir?

En büyük etken yaştır. Yaşla beraber damar yapısının bozulması sonucu sertleşme sorunları başlar.

Diabet, hipertasiyon, kolesterol yüksekliği, obezite ve damar hastalıkları,

Sigara ve alkol kullanımı, fiziksel egzersiz eksikliği,

Testesteron azlığı, prolaktin yüksekliği ve tiroid hormonlarındaki bozukluklar,

Bazı tansiyon ve kalp ritmi için kullanılan ilaçlar, kolesterol ilaçları, bazı antidepresanlar,

Depresyon, anksiyete bozuklukları,performans kaygısı,

Yetersiz uyarım, cinsel isteksizlik, eşle yaşanan iletişim ve uyum sorunları.

TEDAVi

Öncelikle organik tıbbi nedenler gözden geçirilmelidir.

Diabet ve hormon bozuklukları için kan tahlili yaplabilir.

Damar yapısı Dopler Ultrason (USG) ile değerlendirilebilir.

Tıbbi bir neden tespit edilirse buna yönelik tedavi palnlanır. Örneğin testesreon eksikliği varsa testesteron verilebilir, ya da tiroid fonksiyonları bozuksa ilaçlarla düzenlenebilir. Ya da cerrahi müdahale gekirse yapılabilir.

Eğer penisin damar yapısı bozulmuş ve cerrahi olarak düzeltilemiyorsa cerrahi penil protez seçeneği değerlendirilebilir.     

Sabah kendiliğinden sertleşme oluyorsa ya da masturbasyonla sertleşme yeterli ise

İlaç Tedavisi

Sertleşme bozukluğunu ilaçla tedavisinde PDE-5 inhibitörleri (Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Udenafil) ilk sırada kullanılmaktadır.

Bu ilaçlar cinsel uyarım olduğunda sertleşmeye destek oabilmektedir.

Bu ilaçlar kalıcı bir çözüm sağlamaz, sadece kullanıldıklarında etki gösterirler.

Bu nedenle bu ilaçlar cinsel ilişkiden 1 saat önce alınmalıdır.

Nitrat içerren kalp ilaçları ve alfa bloker özelliği olan ilaçlarla kullanılmamalıdır.

Ağır kalp yetmezliği gibi hastalıkları olan ve normalde de cinsel ilişki önerilmeyen hastaların da bu ialçları kullanmaması gerekir.

Sildenafil alındıktan 60 dakika sonra etki etmeye başlar ve etki süresi 5-12 saattir. Etkisi ağır yağlı yemeklerden sonra alınırsa azalmaktadır. 50 mg başlanır ve etkiye göre doz ayarlanır.

Tadalafil alındıktan 120 dakika sonra etki etmeye başlar ve etki süresi 36 saate kadar uzar. 10 mg başlanır ve etkiye göre doz ayarlanır.

Vardenafil alındıktan 60 dakika sonra etki etmeye başlar. Etkisi ağır yağlı yemeklerden sonra alınırsa azalmaktadır. 10 mg başlanır ve etkiye göre doz ayarlanır.

Udenafil alındıktan 60 dakika sonra etki etmeye başlar. Etkisi ağır yağlı yemeklerden sonra alınırsa azalmaktadır. 100 mg başlanır ve etkiye göre doz ayarlanır.

En sık görülebilecek yan etkiler baş ağrısı ve yüzde sıcak basmasıdır. Nadir olarak da hazımsızlık, burunda tıkanma, görmede geçici bozulma ve baş dönmesi görülebilir.

Cinsel Terapi

Erkekte cinsel ilişki ile ilgili bir performans kaygısı varsa bu cinsel fonksiyonları olumsuz etkileyecektir.

Bu tedavide erkeğin cinsel ilişki sırasındaki performas kaygısının azaltılması hedeflenmektedir.

Ayrıca eşlerin tedaviye beraber katılması, cinsel konularda daha açık ve rahat olmalarını sağlamakta, böylece eşler arasındaki cinsel uyum artmakta ve daha sağlıklı bir cinsel yaşam sağlanabilmektedir.

Yeterli bir ön sevişme ve uyarılmannın uzatılması da erkekte sertleşmeyi sağlamada önemlidir.

Duyumlara odaklanma alıştırmaları

Bu alıştırmalarda eşlerin birbirlerinin bedenlerine yakınlık kurmaları, adeta fobik hale gelmiş temaslardan sıcak temaslara geçmeleri istenir.

İlk aşamada eşlerin birbirlerine karşılıklı ve genital bölgeleri içermeyen masajlar yapmaları istenir.

Bu masajlar sırasında çifler öncelikle nasıl hissettiklerine odaklanmalı ve daha sonra birbirlerine bu duyumları rahatça ifade ermeli ve eşini yönlendirmelidir.

Sonraki aşamada ise masajlar genital bölgeleri de içermeli, yine duyumlara odaklanılmalı ve hisler karşılıklı paylaşılmalıdır.

Bu iki aşama aslında yeterli bir ön sevişmenin nasıl olması gerektiğini eşlerin yaşayarak anlamasını sağlar.

Kaliteli ve yeterli bir ön sevişme sağlıklı bir cinsel ilişki için oldukça önemlidir.

Ön sevişme yetersiz ise erkekte sertleşme sorunları ve erken boşalma, kadında ise orgazm ve uyarılma bozuklukları ve cinsel isteksizlik meydan gelebilir.