Psikiyatri Uzmanı & Psikoterapist

Psikoterapi Akademisi Bilimsel Koordinatörü

 

Mesleki Deneyim

•   Kişilerarası İlişkiler Terapistidir. Iowa Interpersonal Psychotherapy Enstitüsünden Sertifikalı Psikoterapi Supervizör ve Eğiticisidir. 

•   Kişilerararası İlişkiler Psikoterapisi Derneği (KİPT-DER)'nin 3 eğitmeninden birisidir.

•   Tedaviye ikna olmayan hastalar ve zor kişiler (teröristler vs.) ile iletişimi artırmak üzere geliştirilmiş “Listen, Emphatize, Agree Partnership” (LEAP) konusunda New York LEAP Institute kurucusu Prof. Dr. Xavier Amador'dan eğitim almış sertifikalı eğiticidir. Türkiye’de seri eğitimler ile meslekdaşlarını eğitmiştir.

•   Motivasyonel görüşme teknikleri ve hasta ailesi ile iletişim, Şizofreni hastasında Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) Londra’da ve King’s College’da eğitim almıştır.

•   Metakogtitif terapiler alanında Manchester’de eğitim almıştır.

•   Kişiler Arası ve Sosyal Ritm Terapisi (ISPRT) alanında Pittsburg Üniversitesi’den sertifikalı eğiticidir. Bu alanda 2015 yılından bu yana seri eğitimler vermektedir. 

•   Halen Genel Bilişsel Davranışçı Terapiler konusunda Türkiye’de eğitim almayı sürdürmektedir.

•   Çalışmaları daha çok duygudurum bozuklukları/manik depresif hastalık/bipolar bozukluk alanınında yoğunlaşmıştır.

Eğitimi, Mesleki Yöneticilik ve Diğer Görevleri

1991’de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (İngilizce Eğitim) mezun oldu.

1997’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu.

1999’da Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde, Sosyoloji-Antropoloji alanında “Kültür-Psikiyatri İlişkisi” bitirme teziyle yüksek lisans derecesi aldı.

2000-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 

1992-1997 araştırma görevlisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 

1997-2000 yılında uzman doktor Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 

2003-2008 Doçent Doktor Gaziantep Üniversitesi 

2008-2016 Profesör Doktor Gaziantep Üniversitesi

2011-2018 arası Gaziantep’te özel muayenehane işletti.

2018 Ekim'inden itibaren Adana'ya taşındı ve muayenehanesini de Adana'da işletmeye devam ediyor. 

2004-2007 Türkiye Psikiyatri Derneği Gaziantep Şubesi Kurucu Başkanı 

Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Bağımlılık Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Psikofarmakoloji Derneği Uluslararası Temsilcisi 

Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Birimi Koordinatörü 

Journal of Mood Disorders Başeditörü

2005- World Journal of Psychiatry Yayın Kurulu Üyesi

Türkiye Psikiyatri Derneği Gaziantep Şube Başkanı 2016-2018

•   Türk Tabipler Birliği

•   Türkiye Psikiyatri Derneği

•   Psikofarmakoloji Derneği Kurucusu

•   Bağımlılık Derneği

•   Uluslararası Tıbbi Editörler Birliği (WAME)

•   Amerikan Psikiyatri Birliği

•   Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği (ISBD)

•   Uluslararası Kişiler Arası İlişkiler Terapisi Derneği (ISIPT)

•  Kişiler Arası İlişkiler Psikoterapisi Derneği (KIPT-DER)

Bilimsel Yayınları ve Görevleri (Özet)

•   80 uluslararası ve 80 ulusal akademik makalesi ile toplamda (160 civarı) en çok yayını olan Türk psikiyatristidir.

•   Çok sayıda bilimsel kitapta bölüm yazarıdır.

•   Yaklaşık 30 kadar yabancı, 20 kadar yerli ve toplam yaklaşık 50 kadar dergide hakemlik yapmıstır.

•   “Bipolar Bozukluğu Tedavi etmek Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi Rehberi” isminde tercüme editörlüğünü yaptığı bir kitap vardır.

•   Ulusal ve uluslararası toplantılarda 100’den fazla akademik sunum yapmıştır.

•   Düzenli olarak yurt içinde tüm coğrafi bölgelerde seri mesleki eğitim kursları vermekte ve ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmacı olmaktadır.

Ödüller

•   13 ulusal ve 5 uluslararası toplam 18 araştırma ve bilimsel makale ödülü bulunmaktadır.

•   1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Ulusal bir kanalda yayınlanan yapımcılığı ve sunculuğunu yaptığı “Kitaplık” isimli program ile “Yılın En İyi Kültür Programı Yapımcısı” seçilmiştir.

•   2013 yılında Selçuk Üniversitesi Neo-Cortex Klubü tarafından dağıtılan “Hilkmet Ödülleri” kapsamında “Türkiye’de Yılın Klinisyeni” seçilmiştir.