EMDR'nin Kısa Tarihi

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Francine Shapiro tarafından keşfedilen bir terapi yöntemi.

Shapiro iki taraflı göz hareketleri ile oluşturulan zihinsel uyarımın, bilgi işlemeyi değiştirdiğini ve sıkıntılı anılarına bu şekilde duyarsızlaştığını ilk defa kendi üzerinde farkederek keşfetti.

1987 baharında bir yürüyüş sırasında birden sıkıntılarınıın kaybolduğunu farkeden Shapiro bu durumdan etkilenir ve ne olduğunu anlamaya çalışır. Tekrar sıkıntılı anıları zihnine getirir ve gözlerinin kendiliğinden sağa ve sola hareket ettiğini farkeder. Daha da ilginci bu anıların artık daha az sıkıntı vermekte olduğudur.

Bu keşfini önce arkadaşlarına ve daha sonra klinik çalışma toplantılarında meslektaşlarına aktardı ve onların bazı sıkıntılarına bu şekilde müdahale etti. Onlara sıkıntılı bazı anıları hatırlayıp gözlerini kendi gösterdiği gibi sağa sola hareket ettirmelerini istedi... Yöntem işliyor ve işe yarıyordu. Bu arkadaş grunda anksiyete belirtileri ve küçük sıkıntılı anıların izleri düzeliyordu. İlerleyen terapi seansları sonrası artık yeni bir terapi tekniği bulduğunu farketti. Bu tekniğe o zaman EMD dedi. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma...

Shapiro bu yöntemin travma hastalarında da işe yarayıp yaramayacağını merak ediyordu. Kendi keşfetttiği bu terapötik etkiyi travmatik belirtileri devam eden Doug isminde bir Vietnam gazisine anlattı ve onun da onayı ile Doug ile EMD çalışmaya başladıllar. Doug savaş alanından ölüleri toplayan bri helikopterde görev yapmış bir askedi ve zihninde hep bu görnütüler ve bunun sıkıntılarını yaşıyordu. Seanslarda Doug'ın zihnindeki anılar değişti, etkisini yitirdi ve daha da ilginci savaştan döndüklerindeki karşılanmaları ve duyduğu gururu hatırladı,.. tam 20 yıl sonra.

Aradan 6 ay geçti ve Doug ile terkar görüşütü. Etki halen devam ediyordu. Doug tamamen iyileşmişti.

Shapiro bu deneyimden aldığı cesretle taciz, tecavüz ve savaş gazisi bir grup travma hastası ile kontollü bir çalışma yapmaya kara verdi. Hastaları iki gruba ayırdı. Bir gruba EMD uyguladı diğer gruba anılarını detaylı şekilde anlattırarak maruz bırakma tekniği uyguladı. Tedavi grubunda anksiyete düzeylleri belirgin şekilde azalırken, anılarla ilişkili olumsuz düşünce ve inançlar da yerini daha olumlu inaçlara bırakarak değişmişti. Kontrol grubunda ise Anksiyete düzzeyleri artmıştı.

Shapiro 1987'de kendi üzerinde keşfettiği bu terapi yönteminin ilk bilimsel çalışması olan TSSB hastalarında EMDR pilot çalışmasını 1989'da yayınlayarak tüm dünyaya bu tekniği ilan etti.

Shapiro ve ekip arkadaşları bu tekniği daha da geliştirdiler. Bu süreçte yeni bir şey daha farkettiler, bu teknik ile aslında sadece duyarsızlaştırma olmadığını, aynı zamanda kişinin travmatik anı ilgili yeni bakış açıları geliştirdiğini de farkettiler. Terapinin yeni adı artık EMDR oldu. Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme...

EMDR Hangi Durumlarda İşe Yarıyor ?

Travma varsa EMDR işe yarıyor!

Travma bir çok psikiyatrik hastalığa yatkınlık oluşturuyor, adeta tetikliyor. Ve travma varsa EMDR işe yarıyor.

Travmalar vazen küçük ve tek, baze büyük ve tekrarlayan şekillerde olabiliyor.

Bazen geçirilen bir panik atak, sosyal bir ortamda kendine gülünmesi ya da hakarete maruz kalma kişide travma oluşturabiliyor.

Taciz, tecavüz ve şiddete maruz kalmak ise insan eli ile oluşturulan ağır travmalar olarak tanımlanıyor.

Deprem, sel, fırtına gibi doğal felaketleri yaşamak da tabi ki travma olarak değerlendiriliyor.

Bir diğer önemli konu da çocukluk çağı ihmal, şiddet (psikolojik ya da fiziksel) ve istismar. Bu travmalar bazen TSSB oluşmaksızı kişiliği etkileyebiliyor.

EMDR terapisi şimdi ise fobilerden, panik atağa, depresyona ... bir çok klinik durumda kullanılıyor ve bu durumlarda da etkili olduğuna dair bilimsel kanıtlar artmaya devam ediyor.

Travma sonrası stres bozukluğu

Panik bozukluk

Agorafobi

Sınav kaygısı

Sosyal fobi

Major depresyon

Obsesif kompulsif bozukluk

...

EMDR Türkiye'ye Ne Zaman Geldi ?

1999 Marmara depremi sonrası Shapiro ülkemize gelerek bu tekniği bazı psikolog ve psikiyatristlere öğreterek depremzedelere psikolojik destek sağlanmasına yardımcı oldu.

Shapiro ve EMDR terapisti gönüllüler dünyadaki bir çok felakette mağdurlara psikolojik destek vermek için gönüllü görev aldı ve almaya da devam ediyor.

 

Kurs Programı

Kursumuz iki gün sürüyor.

İlk gün teorik ağırlıklı

İkinci gün ise uygulama ağırlıklı şekilde olacak.

Kursta ilk gün EMDR nin tarihçesi, etki mekanizması, travma sonrası ortaya çıkan klinik durumlar, EMDR'nin bileşenleri, EMDR'nin 8 aşaması ve 3 protokolü işlenecek. 2. Gün ise önce örnek bir EMDR seansı ile başlayacağız ve sonra ikili gruplar halinde herkes hem EMDR yapacak, hem de EMDR alacak. Herkes kendinde EMDR'nin nasıl işlediğini görecek ve yaşayarak öğrenecek adeta. Grup uygulamalarına bire bir süpervizyon ile teknigi tam öğrenmenize yardımcı olacağız. Daha sonra soru ve cevaplar ile kapatacağız. Kurslardan gözlemim, ne kadar interaktif ve cok soru olursa o kadar keyifli ve verimli oluyor. Kursta gorusmek üzere.

 

Birinci Gün Programı (09:00-17:00)

1. Travma ve sonrası ortaya çıkan klinik durumlar

2. EMDR nin tarihçesi,

3. EMDR'nin etki mekanizması

4. EMDR'nin bileşenleri

5. EMDR'nin 8 aşaması ve 3 protokolü

 

İkinci Gün Programı (09:00-17:00)

  1. EMDR seanslarının yapılandırılması

  2. Vaka seçimi ve özel gruplarda EMDR protokolleri

  3. Örnek bir EMDR seansı

  4. İkili gruplar halinde EMDR uygulamaları

  5. Soru, cevaplar ve genel değerlendirme