Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) başta TSSB olmak üzere daha çok örseleyici yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkan ruhsal belirtilerin tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemi olarak son yıllarda ilgi çekmektedir. EMDR örseleyici yaşam deneyimlerinin bilgi işleme sürecini bozduğu, bunun sonucunda bilginin anksiyete doğuran orijinal haliyle donduğu varsayımına dayanmaktadır. Bilginin işlenememesi, zorlayıcı üşünceler ve tekrarlama belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. EMDR’nin özellikle travma ile ilişkili birçok ruhsal bozukluğun,tedavisinde etkili olduğuna ilişkin kanıtlar artmıştır.

KATILIM KOŞULLARI
Eğitime uzmanlık eğitiminde bir yılını tamamlamış, tercihen herhangi bir psikoterapi ekolünde temel eğitimi tamamlamış ya da eğitimi sürmekte olan psikiyatri (çocuk-ergen ya da erişkin) asistan ve uzmanları katılabilir.

Kurs sonunda katılım belgesi düzenlenmektedir.