Herkese merhaba. 
Psikiyatri uzmanı & Psikoterapist ve Psikiyatri alanında Yrd. Doçentim. Tıp fakültesi sonrası meslekte 12 yılımdayım.
Akademisyen olarak çoğu uluslar arası yabancı dergilerde yayımlanmış 40 adet bilimsel makalem bulunmakta. 
Akademisyen olarak aynı zamanda bir eğitmenim. Öğrendiklerimi ve tecrübelerimi psikoterapi ve danışmanlık alanında çalışan psikiyatrist, psilolog ve psikolojik danışman meslektaşlarıma aktarmak benim için büyük bir keyif.
Bir süredir devam ettiğimiz eğitim faaliyetlerini alanda çalışan meslektaşlarımız için daha ulaşılabilir, daha verimli ve profesyonel bir hale getirmek için Psikoterapi Akademisini kurduk.
Psikoterapi Akademisi ile psikoterapi eğitimleri düzenlemeyi ve psikoterapinin ülkemizdeki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.
Psikoterapi Akademisi ile bilimsel araştırmalar, kitap çevirileri, sempozyumlar, seminerler ile psikiyatri, psikoloji ve psikoterapi alanında çalışmalar hedeflerimiz arasında. 
 
Düzenlediğimiz ve planladığımız psikoterapi eğitimleri 
Travma ve İlişkili Psikolojik Bozukluklarda Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Uygulamaları
Çift ve Aile Terapisi
Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi
Hipnoz ve Hipnoterapi
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)
Farkındalık (Mindfulnes) Temelli Psikoterapiler
Oyun Terapisi 
 
Sadece teorik eğitim ile uygulama yapmaksızın yeterli bilgiye ve deneyime sahip olunamayacağını bilerek kurslarımızda sağlam bir teorik eğitimin yanında uygulama ve süpervizyonlara da hak ettiği yer veriyoruz.
 
Herkese en içten sevgi ve saygılarımla.
 
Yrd. Doç. Dr. Ümit Sertan Çöpoğlu
Psikiyatri Uzmanı & Psikoterapist
 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. Türkiye Psikiyatri Derneği
2. Türk Tabipler Birliği

 

Ödüller 

1. “Hypomethylation of BDNF Gene Promoter in Bipolar Disorder Patients” isimli poster bildirisi ile 2015 Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi’nde 2.’lik ödülü. Antalya 2015


Kurslar ve Sertifikasyonlar

1. Introduction to Cognitive Therapy, Cognitive Therapy of Depression, Cognitive Therapy of Anxiety Disorders, Cognitive Therapy of Personality Disorders. 2009. Antalya

2. İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Eğitimi, 26-27 Aralık 2009. Ankara

3. Beyin: Yapısı, İşlevi Kursu, Sekreterya ve Katılım, 2010, Gaziantep

4. HDAY Certificate Of Rater Qualification. HAMD 17 Hamilton Depression Rating Scale, 2010. Gaziantep

5. HDAY Certificate Of Rater Qualification. MADRS Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, 2010. Gaziantep

6. Addiction Elementary Course. Organized by Department of Education Tactus, Addiction Institute. 6-10 December 2010, Gaziantep

7. Motivational Interviewing, Lifestyle Training Certificate. Organized by Department of Education Tactus, Addiction Institute. 2011, Hollanda

8. Psikiyatride Araştırma ve İstatistik Teknikleri Kursu, 2012, Gaziantep

9. Addiction Medicine. Organized by Department of Education Tactus, Addiction Institute. 2012, Hollanda

10. İlk Ataktan Dirençli Tablolara Psikozda Tedavi Kursu, 26 Mayıs 2012, Gaziantep

11. Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel Eğitim, 1 ve 2. Modül, Süpervizyon, 20010-2014, Adana. Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 

 

Görev Aldığı Projeler

1. “Stabil Duruma Getirilmiş Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hastalarda Relapsın   Önlenmesinde Olanzapin ve Fluoksetin Kombinasyonunun Sadece Fluoksetine Kıyasla Uzun Dönemdeki Etkililik ve Güvenliliğini Değerlendiren Bir Çalışma” isimli uluslararası Faz III klinik ilaç çalışması. Yardımcı araştırmacı, 2010, Çok Merkezli Uluslar Arası Çalışma

2. “Semptomatik Remisyonda Olan ve Olmayan Şizofreni Hastalarında Oksidatif Metabolizmanın ve Oksidatif DNA Hasarının İncelenmesi” isimli uzmanlık tezi araştırma projesi. Yardımcı araştırmacı. Gaziantep Üniversitesi BAP 2011, Gaziantep

3. “İlk atak şizofreni hastalarında ürotensin II, total oksidan ve total antioksidan düzeylerinin incelenmesi” münferit araştırma projesi. Sorumlu araştırmacı. Mustafa Kemal Üniversitesi BAP 2014, Hatay

4. “Major Depresyon hastalarında bisfenol-A düzeyinin incelenmesi” münferit araştırma projesi. Sorumlu araştırmacı. Mustafa Kemal Üniversitesi BAP 2014, Hatay

5. Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bağımlılıkla Mücadele, Erken Tanı, Önleme ve Tedavi" programı kapsamında, Gaziantep için hazırlanan Matra Projesi. Uluslar Arası Proje.